Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen bij het verder bouwen aan de organisatie, de communicatie met bewoners en bedrijven, of bij het geven van de introductielessen.

De inbreng van vrijwilligers is belangrijk omdat de toekomst van het initiatief mede afhangt van het enthousiasme en de inzet van mensen die wetenschap en techniek belangrijk vinden voor (hun) kinderen en de maatschappij. De meerwaarde van het vrijwilligerswerk zit dan ook niet zo zeer in technische inbreng, maar in het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij kinderen en techniek.

Neem contact met ons op als u denkt dat u een bijdrage kunt en wil geven. Er is veel te doen en er wordt op u gerekend.

Degenen die bij ons vrijwilligerswerk willen komen doen en daarbij les en ondersteuning gaan geven aan leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs, wordt gevraagd een VOG (Verklaring omtrent Gedrag; specifiek onderwijs) te overleggen, danwel mee te werken aan de aanvraag van een dergelijke verklaring.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

De vertrouwenspersoon van HET LAB Rotterdam is L. Kruijt (Milja), 06 – 535 20 981.

Voor de gedragscode die wij hanteren, kijk op de pagina’s van NOV.

Waarmee kunt u ons helpen?

Wij zoeken vrijwilligers voor communicatie:

telefonisch en emailcontact met kinderen, ouders, basisscholen, sponsors etc.
onderhoud website (WordPress) / facebookpagina
ontwikkeling en verspreiding van (digitale) brochures en publicaties
Verder zoeken we vrijwilligers voor het geven van of ondersteunen bij de introductielessen op basisscholen en de workshops.

Belangrijker dan het aantal uren dat u beschikbaar bent is uw enthousiasme: ook als u niet zoveel tijd in te zetten heeft kunt u bij ons aan de slag.

Wat kunt u van ons verwachten?

Voor alle vrijwilligers is een WA- en ongevallenverzekering afgesloten (Rotterdamse Vrijwilligersverzekering). Voor belangstellenden: de Polisvoorwaarden voor Vrijwilligers.

Reëel gemaakte onkosten (reiskosten, telefoontjes, etc.) worden vergoed.

Stuur ons uw contactgegevens, en we nemen contact met u op, of bel direct met:

Tom van Doveren: 06-22979281