Stichting HET LAB Rotterdam is blij met uw bijdrage.

Om ons werk te kunnen blijven doen, zijn we deels afhankelijk van donaties. Uw bijdrage zal worden gebruikt om steeds meer kinderen en jongeren te stimuleren in hun keuze voor een vak van de toekomst en zeer zeker om hen te ondersteunen in hun belangstelling voor alle moderne technologie. Voor ons ligt de nadruk daarbij vooral op het zelf doen (learning by doing).

Wij hopen op uw steun te kunnen blijven rekenen. Mocht u direct een donatie aan HET LAB willen doen, dan kunt u gebruik maken van de onderstaande knop.


Met hartelijke groet, mede namens de vrijwilligers, medewerkers en collega’s in het vak,

Tom van Doveren

NB: Stichting HET LAB Rotterdam heeft geen ANBI-status.