Smart objects zijn objecten die op een intelligente manier een interactie aangaan met hun omgeving. Dat kan de fysieke wereld om het object heen zijn, maar ook een menselijke gebruiker of een ander smart object. Die aaneenschakeling van een keten van smart objects is wat wel wordt beschreven als het Internet of Things. Een wereldwijd netwerk van apparaten die allemaal met elkaar, hun omgeving en hun eigenaren in verbinding staan.

Arduino
Onderdeel van ons aanbod is een mooie instapmethode om kennis te maken met smart objects: de Arduino. Computers in zakformaat. Solderen niet nodig. Leren wat input en output is, hoe je activiteiten van LEDS, servomotoren en andere componenten beïnvloedt, naar je hand zet. Vaststellen en meten wat er in je omgeving gebeurt met sensoren.

Arduino- of Arduino-achtige componenten zitten tegenwoordig in veel apparaten (ook in 3D-printers), mede dank zij het open source karakter, de veelzijdigheid en de prijs.

De Arduino’s werken op een veilige laagspanning (5-7 Volt).

Links: