Liam’s crab
Beste ouders, jongens en meisjes (9-12 jaar) 

We gaan starten met een buitenschools LEGO-team.

HET LAB Rotterdam heeft een aantal keren met jongens en meisjes een LEGO-team gevormd. We starten graag een team met nuchtere, slimme, actieve jongens en meiden, die samen en buiten school om, aan een LEGO-robot willen werken. Ook zonder eerdere ervaring kun je meedoen! We hebben de spullen, we hebben de ruimte, we hebben af en toe een vrijwilliger die kan en wil helpen. Misschien helpt, wellicht bij toerbeurt, ook een ouder mee.

We vinden het prettig en zinvol gezamenlijk naar een doel toe te werken: wat moet de robot kunnen? Dat doel kunnen we als team bedenken.

Er is de mogelijkheid toe te werken naar deelname aan een van de op LEGO gebaseerde robotwedstrijden. Jaarlijks worden in Nederland de bekende FIRST LEGO League of sinds 2018 de World Robot Olympiad gehouden. 

Bij het bouwen van een robot komen enkele zaken kijken:

- bedenken van een robot, met de functionaliteiten die daarbij horen,
- constructie: hoe bouw ik met de onderdelen die er zijn, de robot die we willen hebben,
- programmeren (in eerste instantie werken we met de LEGO Mindstorms programmeerblokken): hoe zorg ik ervoor dat de robot min of meer zelfstandig zijn taken uitvoert? Deze aspecten komen gedurende een periode van 8 weken aan de orde. Je werkt in een team: we gaan er van uit dat je dat kan en leuk vindt, of graag wil leren. Er is altijd iemand aanwezig om de teamleden van suggesties en directe hulp te voorzien.

Opbouw van het 8-wekenprogramma:

Week 1: gewenning, afspraken, eerste bespreking doel robot, introductie in de software en hardware,
Week 2 t/m 4: uitproberen van constructies, verdieping in de software, samenwerking hard- en software,
Week 5 t/m 7: definitief maken van een goed functionerende robot, W
eek 8: puntjes op de i, en afronding van het project met presentatie aan belangstellenden.
Simon’s roadtrain
Deelname: kosten en voorwaarden 

Om het team te kunnen begeleiden vragen we van iedere deelnemer een bijdrage in de kosten: 15 Euro per middag: 14-17 uur. We komen om de vaart erin te houden een maal per week bij elkaar. Ouders schrijven hun kinderen in voor steeds 8 weken. Teams starten steeds de eerste zondagmiddag van de maand. Bij vakantiedagen wordt in overleg een vervangende middag gezocht. Per middag kunnen maximaal 10 kinderen deelnemen. We starten een project bij minimaal zes deelnemers.

De eerste keer van dit jaar start zondag 3 februari.

We houden van inclusiviteit, samenwerken en doorwerken, eerlijkheid, motivatie, nadenken, slimme robots, zelf uitzoeken, uitproberen en zonodig opnieuw beginnen, niet te snel tevreden zijn.

Aanmelding kan via: info@hetlabrotterdam.nl. Vermeld in ieder geval uw naam, de naam en leeftijd van uw kind en uw telefoonnummer.

Telefonische informatie: 06-22 97 92 81

Inschrijving is definitief na ontvangst van de totale deelnamekosten (120 Euro) op rekening van HET LAB Rotterdam: NL84 TRIO 0197 6640 59. 

We sturen een bevestiging van de inschrijving.

A JE TO! en hartelijke groet,
Tom van Doveren.